///Plan pracy – Żółte Słoniki
Plan pracy – Żółte Słoniki 2018-04-27T10:12:18+00:00

Plan pracy – Żółte Słoniki

Co będziemy robić w maju?

Tydzień 1 – „ Kim będę gdy dorosnę?”

– Poznajemy wybrane zawody takie jak: policjant, strażak, fryzjer, lekarz, piekarz, kucharz.

– Wzbogacamy wiedzę o powyższych zawodach.

– Rozwijamy mowę i myślenie.

– Wyrabiamy właściwe nawyki oddechowe.

– Zabawy ruchowe.

– Praca plastyczna.

– Zabawy na dywanie.

 

Tydzień 2- „ Kraina techniki”

– Oglądamy ilustracje przedstawiające urządzenia elektryczne codziennego użytku.

– Poznajemy zasady bezpiecznego posługiwania się nimi.

– Staramy się odgadnąć odgłosy wydawane przez wybrane urządzenia elektryczne.

 – Słuchamy piosenkę pt. „ Domowe sprzęty elektryczne”.

– Rozwijamy pamięć.

– Kształtujemy motorykę.

– Zabawy ruchowe.

– Praca plastyczna.

 

Tydzień 3- „ Nasi rodzice”

– Wspólnie oglądamy zdjęcia na których jesteśmy z rodzicami.

– Słuchamy wiersza pt: „ Mamo, mamo”.

– Słuchamy piosenkę z pokazywaniem  „ W święto mamy, w święto taty”.

– Słuchamy wiersza pt: „ Tata, Tata to jest ktoś”.

– Usprawniamy narządy artykulacyjne warg i języka.

– Doskonalimy umiejętności plastyczno- techniczne.

– Zabawy na dworze.

 

Tydzień 4 – „ Bawimy się kolorem żółtym”

– Poznajemy kolor żółty.

– Oglądamy ilustracje przestawiające żółte przedmioty.

–  Rozwijamy spostrzegawczość poprzez wyszukiwanie żółtych elementów znajdujących się na Sali.

– Uczestniczymy w zabawach ruchowych.

– Słuchamy piosenkę pt: „ Słoneczko”.

– Zabawy na dworze.

– Praca plastyczna.