///Plan pracy – Zielone Słoniki
Plan pracy – Zielone Słoniki 2018-02-01T12:49:41+00:00

Plan pracy – Zielone Słoniki

Co będziemy robić w lutym?

 1. Karnawał – rozmawiamy na temat tradycji karnawałowego balu.
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy;
 • rozmowa na temat tradycji karnawału: określanie kiedy karnawał się zaczyna i kiedy kończy, co to jest tłusty czwartek? ;
 • rozpoznawanie postaci na podstawie strojów karnawałowych i kostiumów;
 • przygotowywanie dekoracji i wystroju sali;
 • nazywanie i rozróżnianie rekwizytow karnawałowych wśród innych przedmiotów;
 • doskonalenie sprawności manualnych poprzez kolorowanie kredkami. Rozwijanie pomysłowości, ozdabianie maski dowolnymi wzorami;
 • wysłuchanie wiersza „Karnawał” Grażyny Koby;
 • Bal przebierańców – wspólna zabawa karnawałowa : swobodny taniec przy muzyce, przeprowadzenie następujących zabaw: Taniec z balonem, Taniec na gazecie, Taniec z kapeluszem, Stary niedźwiedź, Ojciec Wergiliusz, Krasnoludki, Kółko graniaste;
 1. Zwierzęta z wiejskiego podwórka.
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym;
 • budzenie uczuć opiekuńczych w stosunku do zwierząt;
 • poznanie różnych gatunków zwierząt oraz ich dzieci żyjących w wiejskiej zagrodzie;
 • rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – naśladowanie odgłosow wydawanych przez zwierzęta wiejskie;
 • poznanie produktów jakie człowiek otrzymuje z hodowli zwierząt;
 • rozwiązywanie prostych zagadek zwiazanych z w/w tematem (np. biało-czarna, mieszka w oborze, mleko nam daje rano lub wieczorem.)
 • poznanie i wskazywanie gdzie mieszkaja zwierzeta (kurnik, obora, etc.)
 • W zagrodzie Małgosibajeczka ortofoniczna.
 • Pieski do budy – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • prace plastyczne związane z tematem;
 • śpiewanie piosenki pt. «Krówka Mu»;
 1. Dbamy o zdrowie zimą.
 • zapoznanie z zasadami właściwego odżywiania się – uświadomienie, że jedzenie warzyw i owoców ma pozytywny wpływ na zdrowie;
 • zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia;
 • zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych i ruchu na powietrzu;
 • rozumienie znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla zdrowia;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych – opowiadanie Porządki pana Języczka;
 • wiersz S. Kraszewskiego Dla każdego coś zdrowego – rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza;
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Głowa, ramiona… – dzieci powtarzają tekst, wolno a następnie szybko z pokazywaniem poszczególnych części ciała;
 • układanie puzzli przedstawiających zachowania związane ze zdrowym trybem życia – higieną;
 • inscenizacja ruchowa – naśladowanie ruchów o których jest mowa w rymowance;
 • prace plastyczne odnoszące sie do omawianego tematu;
 • „Mydło lubi zabawę” – zabawa ruchowa przy piosence;
 • rozmowa dotycząca potrzeby dbania o zęby połączona z demonstracją ich prawidłowego szczotkowania;
 • śpiewanie piosenki pt. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki (E. Chotomska, A. Grabowski)
 1. W krainie śniegu i lodu.
 • wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych; wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt biegunów polarnych;
 • doskonalenie w zabawie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, rozdzielanie przedmiotow stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo; układanie przedmiotow od największego do najmniejszego;
 • zabawa integracyjna „Podróż do dalekiej krainy”;
 • pudełko-niespodzianka – rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez charakterystyczne przedmioty;
 • wysłuchanie bajki pt. „Trzy pingwiny” B. Woronowa. rozmowa kierowana na temat treści bajki;
 • „Pingwiny wędrują po Antarktydzie” – zabawa ruchowa do piosenki „Pingwinki”. Dzieci dobierają się w trójki, ustawiają się jeden za drugim, trzymając ręce na biodrach kolegi;
 • „Pingwinia rymowanka” – zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci dobierają się w trójki. Wypowiadają rymowankę z równoczesnym pokazywaniem gestów;
 • „Czy znamy te zwierzęta?” – zabawa dydaktyczna (prowadzący rozkłada na dywanie ilustracje przedstawiające różne zwierzęta, domowe, egzotyczne, polarne. Zadaniem dzieci jest wyszukać te, które mieszkają na biegunach;
 • praca plastyczna- dzieci na przygotowaną kartę pracy przedstawiającą krajobraz polarny naklejają wycięte zwierzęta tam mieszkające, doklejają różne elementy tworząc swobodną kompozycję plastyczną;