///Plan pracy – Niebieskie Słoniki
Plan pracy – Niebieskie Słoniki2019-02-04T08:41:59+00:00

Plan pracy – Niebieskie Słoniki

Co będziemy robić w lutym?

TYDZIEŃ I Lubimy się śmiać

 • Trampolinek dba o zabawki
 • Ozdobna tabliczka na drzwi
 • Duszek
 • Tajemniczy kamień
 • Kodeks czterolatka

 TYDZIEŃ II   Lubimy eksperymentować

 • Klub małego naukowca
 • Gdzie jest śnieg
 • Co tonie, a co pływa
 • Co z tą wodą
 • Pyszne naleśniki

  TYDZIEŃ III  Zimowe zabawy

 • Trampolinek a zima
 • Zimowe zabawy
 • W górach, trójkątne królestwo
 • Sanki i bałwanki
 • Co to jest lód

  TYDZIEŃ IV  Kim będę, gdy dorosnę

 • Kim będę gdy dorosnę
 • Spadochroniarz
 • W sklepie muzycznym
 • Kiedy będę duży
 • Jak dorosnę to będę

 

JĘZYK ANGIELSKI

LUTY 4 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Days of the week- dni tygodnia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
 3. b) Action verbs- czasowniki: move- ruszać się, blink- mrugać, touch-dotykać, shake- potrząsnąć, wiggle- ruszać, pat- poklepać, clap your hands- klaśnij w dłonie, stomp- tupać, stand up- wstawać, sit down- siadać, turn around- obracać się.
 4. c) Space-kosmos: space- kosmos, astronaut- astronaut, spaceship-statek kosmiczny, flying saucer- latający spodek, rocket- rakieta, moon- księżyc.
 5. Songs- piosenki:
 6. a) There are 7 days in a week. Won’t you name them all with me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Why don’t you try the days along with me? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Do you know what day it is today? There are 7 days in a week. Won’t you name them all with me. And, those are the days of the week.
 7. b) Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 1, 2,3, 4! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. (3x)
 8. c) Wiggle your fingers, blink your eyes. Wiggle your fingers, blink, blink, blink. Move your hands side to side. Move your hands side to side. Shake your hands 1, 2, 3 . Shake your hands, shake with me. Shake, shake, shake. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. And your chin below. Move your head all around. Move your head all around. Shake your hands 1, 2, 3. Shake your hands. Shake with me. Shake, shake, shake! Pat your knees, pat, pat, pat. Move your shoulders up and down. Shake… Clap your hands, clap, clap, clap. Move your feet back and forth. Shake your hands…
 9. d) Get ready to clap your hands! Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Clap, clap, clap your hands, clap your hands together. Now, let’s pat our knees. Pat, pat, pat your knees. Pat your knees together. Can you stomp your feet? Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet together. Now, let’s blink our eyes! Blink, blink, blink your eyes. Blink your eyes together. Get ready to wiggle your ears! Wiggle, wiggle, wiggle your ears. Wiggle your ears together. Now, clap your hands!e) Attention all astronauts! Please report to the rocket ship. And prepare yourself for blast off! Thank you! Zoom, Zoom, Zoom. We’re going to the moon! If you want to take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom, Zoom, Zoom, we’re going to the moon! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1… We have blast off!