//Plan dnia i zajęcia w przedszkolu
Plan dnia i zajęcia w przedszkolu2018-11-15T09:45:15+00:00

Plan dnia w Słonikach

 

Zajęcia w przedszkolu

Uwaga! W kolorze czerwonym zaznaczono zajęcia dodatkowo płatne.

W placówce odbywają się również bezpłatnie raz w miesiącu następujące zajęcia:

– ceramika

– zajęcia plastyczne z Panem Pianką

– przedstawienia Teatru Bonsai

Terminy ww. zajęć są podawane do wiadomości Rodziców w comiesięcznych mailach.