Pierwsze dni w Słonikach

Witamy w Słonikach! Oto przydatna garść informacji na początek:

 1. Pierwsze dni w placówce

Warto przyprowadzać Dziecko na godzinę lub dwie, by mogło przyzwyczaić się do nowego miejsca. Najlepiej w godzinach 9:00-11:00, wówczas Dzieci są już po śniadaniu i zaczynają ciekawe zajęcia.

Wyprawka dla Dziecka składa się z :

 • ciuszków na zmianę do sali
 • wygodnych kapci
 • ciuszków i obuwia spacerowego dostosowanych do pogody
 • szczoteczki do zębów z zamknięciem, kubeczka oraz ręcznika z oznaczonego inicjałami

2. Jak działa monitoring?

Placówka Słoniki jest monitorowana systemem 14. kamer. Podglądem objęte są sale dzienne, plac zabaw oraz parking. Po podpisaniu umowy otrzymają Państwo niezbędne dane oraz instrukcję logowania, które umożliwią dostęp do miejsc, z których korzysta Państwa Dziecko

3. Gdzie znaleźć ogólne informacje o placówce?

Zapraszamy na naszą stronę: www.ZlobekSloniki.pl oraz na nasz profil na facebook’u. Znajdują się tam informacje o aktualnościach z życia placówki m.in. nasze menu, wydarzenia specjalne, plany pracy.

4. Gdzie znaleźć bieżące informacje o tym co się dzieje w Słonikach?

Kontaktujemy się z Państwem za pomocą:

 • wiadomości mailowych,
 • smsów
 • wywieszek na tablicach znajdujących się w szatni oraz przy wejściach do sal dziennych

Na początku każdego miesiąca otrzymacie Państwo maila z informacjami, co będzie się działo w poszczególnych grupach w kolejnych czterech tygodniach. W wiadomości przypominamy o dniach specjalnych, których w naszej placówce jest bardzo dużo lub o dniach zamknięcia placówki.

Na tablicach przy salach dziennych wywieszamy najczęściej wiadomości, co jest potrzebne na zajęcia w danym tygodniu. Czasami prosimy o ubranie dzieci na konkretny kolor, innym razem potrzebne są nam plastikowe butelki czy guziki.

Prosimy zatem o czujność oraz zaglądanie na swoją skrzynkę mailową. Nasze wspólne zaangażowanie przekłada się na radość i zadowolenie Dzieci!

5. Gdzie mogę znaleźć zdjęcia Dzieci? Czy wizerunek Dzieci jest bezpieczny w sieci?

Nasza galeria znajduje się na stronie internetowej Słoników. Pragniemy poinformować, że chronimy ją przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą unikalnego hasła. Hasło do galerii zdjęć otrzymują wyłącznie osoby upoważnione i jest ono cyklicznie zmieniane. W związku z tym możecie być Państwo spokojni o to, że nikt spoza Słoników nie będzie miał możliwości oglądania naszych Dzieci w sieci.

Nie publikujemy zdjęć Dzieci na facebook’u ani nie wykorzystujemy ich wizerunku do celów promocyjnych.

6. Czy placówka czynna jest cały rok?

W Słonikach nie organizujemy przerwy wakacyjnej, jednak w naszym kalendarzu co roku wypada kilka dni, w których placówka jest zamknięta.

W roku szkolnym 2019/2020 Słoniki będą zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy oraz w następujące dni: 24. grudnia, 10. kwietnia oraz 12. czerwca. Za utrudnienia przepraszamy.

7. Jak wyglądają płatności w placówce?

Płatności prosimy kierować na nasze konto bankowe, które znajdziecie Państwo w umowie.

Wszystkie należności są płatne w następujący sposób:

 • opłata organizacyjna – płatna przy zapisie dziecka
 • opłata abonamentowa- płatna z góry- do 5. dnia każdego miesiąca
 • stawka pobytowa*- płatna z dołu- do 5. dnia kolejnego, każdego miesiąca
 • zajęcia dodatkowe, wycieczki- płatne z góry- do 5. dnia każdego miesiąca

*- dotyczy przedszkola

Uwaga: W przypadku, gdy umowa przedszkolna kończy się z dniem 31. sierpnia 5. września rodzic ma obowiązek zapłaty za sierpniową stawkę pobytową.

Przypominamy, że w przypadku zwłoki naliczamy odsetki ustawowe, a brak wpłaty za dany miesiąc skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy i podjęciem działań prawnych.

Informacje o płatnościach znajdą Państwo na początku miesiąca w szafkach Dzieci oraz przesyłamy je w formie wiadomości sms.

8. Jakie zajęcia dla Dzieci przewidziane są w ramach opłaty abonamentowej?

W ramach opłaty abonamentowej ( uiszczanej w części przez Rodziców oraz finansowej z dotacji gminnej i oświatowej) oferujemy szereg ciekawych zajęć:

Żłobek

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia sportowe
 • koncerty  w wykonaniu grupy Art Bonsai
 • przedstawienia teatralne Teatru Cieni Latarenka

Przedszkole

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia sportowe i z gimnastyki korekcyjnej raz w tygodniu
 • zajęcia o zdrowiu z położną raz w tygodniu
 • zajęcia z ceramiki raz w miesiącu
 • zajęcia z logopedii raz w tygodniu
 • zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu
 • warsztaty plastyczne ze szkołą Zielona Akademia
 • spotkania z pieskami raz w miesiącu
 • koncerty  w wykonaniu grupy Art Bonsai
 • przedstawienia teatralne Teatru Cieni Latarenka

9. Jakie zajęcia są dodatkowo płatne?

Zajęcia dodatkowo płatne są przewidziane tylko dla przedszkolaków. Organizujemy zajęcia z rytmiki, zumby, baletu, karate, judo i robotyki. 

Szczegółowy cennik i częstotliwość zajęć na rok szkolny 2019/2020 zostaną przedstawione na zebraniu z Rodzicami.

Organizujemy również dodatkowe płatne wycieczki dla dzieci, które są fakultatywne.

10. W jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę?

Umowa zawierana między Rodzicem a Słonikami jest zawarta na czas określony. Okres wypowiedzenie umowy wynosi jeden pełnopłatny miesiąc.

Oznacza to, że jeżeli chcecie Państwo zakończyć umowę z  dniem 1. czerwca, wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej 30. kwietnia.

Wypowiedzenie umowy musi zostać dostarczone do nas w formie pisemnej. Data złożenia dokumentu jest datą, od której obliczamy okres wypowiedzenia. Informacja ustna nie jest wiążąca.

11. Czy jedzenie dla Dzieci przygotowywane jest na miejscu?

Tak. W naszej kuchni pracują trzy osoby, które przygotowują 4. posiłki dziennie dla każdego Dziecka. Nasze menu dostępne jest dla rodziców w szatni oraz na stronie internetowej.

Przyjmujemy Dzieci z alergiami pokarmowymi – jeśli Państwa Dziecko ma alergie prosimy o powiadomienie dyrekcji.

12. W jaki sposób zgłaszać nieobecność Dziecka?

Prosimy o zgłaszanie nieobecności Dzieci do godziny 7:30. Wystarczy wiadomość mailowa lub sms.

Dla Państwa zgłaszanie nieobecności przekłada się na nienaliczanie stawki pobytowej w danym dniu *, dla nas jest to ułatwienie organizacyjne.

*- dotyczy przedszkola

13. Czy podajecie Państwo leki?

Nie. Nie mamy uprawnień do podawania leków.

14. Jak wygląda procedura odbioru Dzieci?

Do odbioru Dziecka z naszej placówki upoważnieni są rodzice Dzieci oraz osoby pełnoletnie, których dane zostały dołączone do karty zgłoszeniowej. Prosimy pamiętać, że aktualizacji listy osób.

Nasze pracownice mają obowiązek sprawdzać zgodność dokumentu tożsamości z danymi zawartymi w formularzu. W przypadku wątpliwości lub braku dokumentu Dziecko nie zostanie wydane. Prosimy zatem o noszenie ze sobą dokumentów oraz o wyrozumiałość.

15. Jakie formy współpracy z rodzicami obowiązują w placówce?

Co roku we wrześniu organizujemy zebranie z rodzicami, na którym omawiamy sprawy związane z nowym rokiem szkolnym.

Na przełomie semestrów nauczycielki zapraszają na konsultacje indywidualne, podczas których omawiają postępy Dzieci.

W trakcie trwania roku zapraszamy rodziców z dziećmi na kilka spotkań integracyjnych. Są to:

 • Dzień pieczonego ziemniaka
 • Warsztaty świąteczne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Festyn rodzinny
 • Dzień Mamy i Taty

Dla babć i dziadków organizujemy spotkanie w ramach ich święta.