Metoda dobrego startu

Zajęcia prowadzone tą metodą utrwalają orientację w schemacie ciała i przestrzeni oraz percepcję słuchową. Dzieci ćwiczą sprawność narządów oddechowych, poczucie rytmu, słuch muzyczny i fonematyczny oraz płynność ruchów. Powiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki w jednym ćwiczeniu aktywizuje i uspakaja system nerwowy dziecka. Stwarza możliwości poznania wielozmysłowego (słuchowego, wzrokowego i ruchowego). Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Percepcja wzrokowa

Przed zabawą przygotowujemy różne figury geometryczne o różnych rozmiarach i kolorach. Zadaniem dzieci jest uporządkowanie figur według kształtów tj. trójkąty do trójkątów lub też uporządkowanie kolorystyczne.

Percepcja dotykowa

Przed zabawą z maluchami przygotowujemy 4 latawce. Następnie razem z dzieckiem smarujemy je klejem oraz:

pierwszy – cukrem; drugi – kawałkiem sztywnego materiału  – lnem; trzeci – ryżem; czwarty – kawałkiem atłasu

Każdy latawiec ma również różne sznureczki np: gruby i sztywny sznurek, cienką, kolorową nitkę, sznurowadło, wstążeczkę

Po skończonej pracy dziecko bada dotykiem każdy latawiec i opowiada swoje odczucia – czuje miękkość, twardość granulek, chropowatość, sztywność. Oczywiście to, czym ozdobimy latawce zależy od naszej inwencji.