Nasze metody pracy z dziećmi

Program, który realizujemy przez cały rok  uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny
i twórczy.

Pracujemy na podstawie następujących metod:

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

przeczytaj więcej…

Metoda dobrego startu

przeczytaj więcej…

Zabawy paluszkowe

przeczytaj więcej…

Bajkoczytanie – Bajkoterapia

przeczytaj więcej…

Metoda glottodydaktyczna Bronisława Rocławskiego (tylko dla dzieci przedszkolnych)

przeczytaj więcej…

Bawiąc i ucząc nasze Dzieci bierzemy pod uwagę również pedagogikę zabawy, w której obowiązują pewne zasady:

  1. Dzieci same decydują czy chcą brać udział w danej zabawie (wychowawca jedynie zachęca, a nie nakazuje- zaprasza do uczestnictwa w zabawie)
  2. Unikamy rywalizacji. Zrezygnowałyśmy z podziału na zwycięzców i przegranych, uczymy współpracy z innymi.
  3. Dzieci znajdują różnorodność środków wyrazu:
  • umożliwiamy przekazywanie treści i emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły,
  • stosujemy podczas zajęć ruch, dotyk, gest, taniec, malowanie, lepienie oraz pantomimę